transparent

Jste osobou samostatně výdělečně činnou a vedete daňovou evidenci? Přenechejte tuto povinnost odborníkům a budete mít více času na své podnikání.

Odborné vedení a zpracování daňové evidence (dřívějšího jednoduchého účetnictví) Vám zajistí správné a profesionální sestavení daňového přiznání a komplexní přehled o Vašem podnikání.

Společnost SMART WORLD s.r.o. poskytuje komplexní služby v rámci vedení daňové evidence, její případné rekonstrukce, zpracování mezd a daňových přiznání pro podnikatele – živnostníky.

Společnost SMART WORLD s.r.o. ke zpracování daňové evidence klientů využívá Ekonomický systém POHODA od společnosti STORMWARE s.r.o.

Komplexní vedení daňové evidence zahrnuje:

 • vedení peněžního a nepeněžního deníku
 • zpracování pokladních dokladů a bankovních výpisů, evidence a kontrola úhrad
 • zpracování faktur přijatých a vydaných, evidence závazků a pohledávek
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty a povinné evidence
 • čtvrtletní zálohy a roční zpracování daňového přiznání k silniční dani (u plátců)
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • závěrkové operace
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování přehledů OSVČ pro příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zastupování před finančním úřadem, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
 • poskytování účetního a ekonomického poradenství
 • další úkony, zpracování daňových přiznání, tiskových sestav atd. dle požadavků klienta

Zpracování mezd zahrnuje:

 • výpočet hrubé a čisté mzdy podle předložených dokladů
 • výpočet srážek a odvodů na finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu včetně zpracování příslušných výkazů
 • vystavení výplatních a mzdových listů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • roční zúčtování daní
 • vedení personalistiky a evidence
 • příprava platebních příkazů pro elektronický platební styk
 • poradenství v oblasti mezd a personalistiky
 • účast a zastupování při kontrolách u OSSZ, zdravotních pojišťoven a finančním úřadu

 

C E N Í K     Z P R A C O V Á N Í     D A Ň O V É     E V I D E N C E

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

Cena za řádek v peněžním deníku 15,- Kč / řádek
Roční účetní závěrka vč. Přiznání k dani z příjmů, a vyúčtování soc. a zdrav. pojištění (dle náročnosti) 1 500,- – 2.500,- / osoba
Zpracování přiznání k DPH 500,- Kč

MZDY

Zpracování pracovní smlouvy 200,- Kč
Zpracování dohody 50,- Kč
Dodatek k pracovní smlouvě 50,- Kč
Zpracování jedné měsíční mzdy 100,- Kč
Nulová mzda (mat. dovolená, OČR) 50,- Kč
Nástup a výstup zaměstnance (přihlášení, odhlášení) 100,- Kč
Potvrzování výdělku pro účely sociálních dávek 20,- Kč
Uzavření roku jednoho zaměstnance 100,- Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti 500,- Kč / rok
Vyúčtování daní vybíraných srážkou 500,- Kč / rok

OSTATNÍ

Účetní poradenství 300,- / hod.
Účast při kontrolách OSSZ, ZP, FÚ 300,- / hod.
Přiznání k silniční dani 100,-/ auto
Rekonstrukce daňové evidence individuálně
Kontrola zpracované daň. evidence individuálně

Kritéria pro další upřesnění cen:

 • stupeň přípravy podkladů
 • individuální požadavky klienta  

Filozofie společnosti SMART WORLD s.r.o. vychází z individuálního přístupu k našim klientům, poskytování služeb přímo na míru Vaší společnosti, to vše za podmínky vysoké kvality poskytovaných služeb, která je dána již více než patnáctiletou praxí v oboru.

Odměnu za zpracování daňové evidence je rovněž možné smluvit jako měsíční či čtvrtletní paušální částku, která samozřejmě vychází z objemu provedené práce a individuální dohody s klientem.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Vaše zpráva