transparent

Buďte chytří a přenechejte vedení účetnictví odborníkům. Bude tak mít více času na své podnikání.

Nabízíme komplexní zpracování a vedení účetnictví (podvojného účetnictví), jeho rekonstrukce, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

Filozofie společnosti SMART WORLD s.r.o. vychází z individuálního přístupu k našim klientům, poskytování účetních služeb přímo na míru Vaší společnosti, to vše za podmínky vysoké kvality poskytovaných služeb, která je dána již více než patnáctiletou praxí v oboru.

Účetnictví Vaší společnosti je možno zpracovávat externě v naší kanceláři či částečně externě, tedy tak, že některé agendy či celé účetnictví je zpracováváno přímo u Vás.

Společnost SMART WORLD s.r.o. ke zpracování účetnictví klientů využívá Ekonomický systém POHODA od společnosti STORMWARE s.r.o.

Komplexní vedení účetnictví zahrnuje:

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence 
 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných, evidence závazků a pohledávek, saldo
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů, evidence a kontrola úhrad
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty a povinné evidence
 • čtvrtletní zálohy a roční zpracování daňového přiznání k silniční dani (u plátců)
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • závěrkové operace, inventarizace účtů na konci účetního období
 • zpracování účetní závěrky a uzávěrky (běžné roční, mezitímní a mimořádné) včetně povinných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce)
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • zastupování před finančním úřadem, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
 • poskytování účetního a ekonomického poradenství
 • další úkony, zpracování daňových přiznání, tiskových sestav atd. dle požadavků klienta

Vedení mzdového účetnictví zahrnuje:

 • výpočet hrubé a čisté mzdy podle předložených dokladů
 • výpočet srážek a odvodů na finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu včetně zpracování příslušných výkazů
 • vystavení výplatních a mzdových listů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • roční zúčtování daní
 • vedení personalistiky a evidence
 • příprava platebních příkazů pro elektronický platební styk
 • poradenství v oblasti mezd a personalistiky
 • účast a zastupování při kontrolách u OSSZ, zdravotních pojišťoven a finančním úřadu

 

 C E N Í K    Ú Č E T N Í C H    P R A C Í

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Cena za řádek v účetním deníku 20,- Kč / úč. položka
Roční účetní závěrka vč. dokladové inventarizace,
Přiznání k dani z příjmů a příloh (dle náročnosti)
3000,- až 5000,- Kč
Zpracování přiznání k DPH 500,- Kč

MZDY

Zpracování pracovní smlouvy 200,- Kč
Zpracování dohody 50,- Kč
Dodatek k pracovní smlouvě 50,- Kč
Zpracování jedné měsíční mzdy 100,- Kč
Nulová mzda (mat. dovolená, OČR) 50,- Kč
Nástup a výstup zaměstnance (přihlášení, odhlášení) 100,- Kč
Potvrzování výdělku pro účely sociálních dávek 20,- Kč
Uzavření roku jednoho zaměstnance 100,- Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti 500,- Kč / rok
Vyúčtování daní vybíraných srážkou 500,- Kč / rok

OSTATNÍ

Účetní poradenství 300,- / hod.
Účast při kontrolách OSSZ, ZP, FÚ 300,- / hod.
Přiznání k silniční dani 100,-/ auto
Rekonstrukce účetnictví individuálně
Kontrola zpracovaného účetnictví individuálně

Kritéria pro další upřesnění cen:

 • stupeň přípravy podkladů
 • individuální požadavky klienta

Odměnu za zpracování účetnictví je rovněž možné smluvit jako měsíční či čtvrtletní paušální částku, která samozřejmě vychází z objemu provedené práce a individuální dohody s klientem.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Vaše zpráva