transparent

Rekvalifikační kurz daňové evidence akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je určen pro úplné začátečníky a pro živnostníky, kteří se chtějí naučit daňovou evidenci vst. Po absolvování kurzu jsou naši posluchači schopni vést daňovou evidenci na profesionální úrovni včetně výstupů pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Výuka je vedena od úplných základů s tím, že teoretické poznatky jsou doplňovány celou řadou praktických příkladů.

Vstupní předpoklady:

Ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list), dosažení věku 18 let

Rozsah:

40 vyučovacích hodin

Místo konání*:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

 * při 5 a více účastnících možnost otevření kurzu i v Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově či Dvoře Králové nad Labem

 Časový harmonogram:

Kurzy probíhají 2x týdně nebo víkendově, přičemž se vždy maximálně snažíme vyjít časově vstříc požadavkům a domluvě posluchačů.

Ukončení:

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost „Daňová evidence“ s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah:

1. Úvod do daňové evidence

-          charakteristika a formy podnikání, podnikatel – fyzická osoba, charakteristika daňové evidence, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím, majetek a jeho formy, závazky

2. Evidence příjmů a výdajů

-          evidence příjmů a výdajů v deníku včetně praktického zapisování, příjmy a výdaje v závislosti na zákon o daních z příjmů, průběžné položky, daň z přidané hodnoty

3. Uzavření daňové evidence

-          práce související s uzavíráním daňové evidence, inventarizace, úprava příjmů a výdajů    vzhledem k zákonu o daních z příjmů, sestavení podkladů pro daň z příjmů fyzických          osob

4. Daňové a nedaňové výdaje

5. Daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty

Cena kurzu:

4 500,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (učebnice daňové evidence, sešity, psací potřeby, praktické příklady, formuláře, zákony a další) včetně vykonání rekvalifikační zkoušky.

Objednávkový formulář kurzu Daňová evidence

Výběr termínu kurzu (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.