transparent

Podrobně Vás provedeme sestavením účetní závěrky za rok 2014.

Rozsah:

6 vyučovacích hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut)

Místo konání:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

Časový harmonogram:

Školení proběhne dne 13. 1. 2015.

Ukončení:

Po absolvování školení obdrží absolvent certifikát o účasti v kurzu.

Obsah:

1. Účetní závěrka – legislativa

2. Účetní závěrka – pracovní postupy

3. Přípravné práce k účetní závěrce

4. Vnitropodniková směrnice k účetní závěrce

5. Inventarizace majetku a závazků

6. Závěrečné operace u zásob

7. Odpis pohledávek

8. Opravné položky – tvorba a čerpání

9. Časové rozlišení nákladů a výnosů

10. Kurzové rozdíly

11. Rezervy – tvorba a zúčtování

12. Dohadné položky – zúčtování

13. Sestavení daňového přiznání (úprava výsledku hospodaření na základ daně)

14. Daň z příjmů – splatná (zaúčtování)

15. Rezervy na daň z příjmů (ze zisku) – tvorba

16. Daň ze zisku – odložená

17. Uzávěrka rozvahových účtů

18. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu

19. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

20. Přehled o peněžních tocích (cashflow)

21. Přehled o změnách vlastního kapitálu

22. Příloha k účetním výkazům

23. Výroční zpráva

24. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

25. Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Cena kurzu:

1 200,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (sešit, psací potřeby, praktické příklady) a drobné občerstvení.

Objednávkový formulář školení Účetní závěrka 2014

Výběr termínu školení (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon (*)

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.