transparent

Rekvalifikační kurz (podvojného) účetnictví s využitím výpočetní techniky, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je určen úplným začátečníkům, kteří mají zájem věnovat se perspektivnímu oboru účetnictví, začínajícím podnikatelům, či podnikatelům, kteří chtějí mít přehled o ekonomické situaci svojí firmy. Kurz je vhodný i pro začínající účetní, pro ty, kteří se chtějí v oblasti účetnictví zdokonalit či si ho po dlouhé pauze chtějí zopakovat. Hlavní důraz při výuce je kladen na to, aby úplný začátečník po absolvování kurzu byl schopen vést účetnictví malým a středním firmám na profesionální úrovni.

Výuka je vedena od úplných základů účetnictví až po účetní uzávěrku a závěrku s výstupem pro daňové účely. Teoretické poznatky jsou doplňovány celou řadou praktických příkladů, pomocí kterých si účtování zažijete a osvojíte a probíranou látku si tak procvičíte. Celá koncepce kurzu je podpořena individuálním přístupem našich odborných lektorů s praxí v účetnictví. Oproti základnímu kurzu účetnictví je tento kurz rozšířen o výuku účetnictví v účetním programu.

Vstupní předpoklady:

Ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list), dosažení věku 18 let, základní znalost práce na PC

Rozsah:

160 vyučovacích hodin

Místo konání*:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

* při 5 a více účastnících možnost otevření kurzu i v Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově či Dvoře Králové nad Labem

Časový harmonogram:

Kurzy probíhají 2x nebo víkendově, přičemž se vždy maximálně snažíme vyjít časově vstříc požadavkům a domluvě posluchačů.

Ukončení:

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah:

1. Základy účetnictví

-          podstata a význam účetnictví, organizace účetnictví, účetní záznamy, účetní a daňové doklady, majetek podniku, rozvaha, náklady a výnosy, všeobecné účetní zásady

2. Účtování v jednotlivých účtových třídách

-          základy účtování na syntetických účtech (základní účtování na účtech krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů, DPH a její účtování, základní účtování zásob, dlouhodobého majetku, nákladů a výnosů)

-          účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

-          účtová třída 1 – zásoby

-          účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

-          účtová třída 3 – zúčtovací vztahy

-          účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky

-          účtová třída 5 a 6 – náklady a výnosy

-          účetní uzávěrka a závěrka

3. Daně

-          daňová soustava v České republice (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, sociální a zdravotní pojištění)

4. Účtování v účetním programu

-          praktická výuka na základě reálných dokladů v ekonomickém systému POHODA

Cena kurzu:

14 000,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (učebnice účetnictví, sešity, psací potřeby, praktické příklady, formuláře, zákony a další) včetně vykonání rekvalifikační zkoušky.

Objednávkový formulář kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Výběr termínu kurzu (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon (*)

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.

Výběr termínu kurzu (*)