transparent

Rekvalifikační kurz daňový referent je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je určen těm posluchačům, kteří mají zájem získat informace z oblasti daňový zákonů a daňové problematiky. Je vhodný především pro kandidáty na pozice daňových referentů nebo účetních, od kterých jsou znalosti z oblasti daňové požadovány.

Velký důraz je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků ve formě řady příkladů, cílem kurzu je, aby posluchači byli schopnosti sestavit předmětná daňová přiznání včetně zajištění jejich včasného podání příslušnému správci daně a taktéž zajišťovat včasné a správné placení daní a odvodů. Dále budou absolventi kurzu schopni zajišťovat styk se správci daně a i s dalšími orgány z této oblasti a vyřizovat případné problémy a nesrovnalosti související s daňovým přiznáním a s odvody.

Vstupní předpoklady:

Ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list), dosažení 18 let věku

Rozsah:

80 vyučovacích hodin

Místo konání*:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

* při 5 a více účastnícich možnost otevření kurzu i v Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově či Dvoře Králové nad Labem 

Časový harmonogram:

Kurzy probíhají 2x týdně nebo víkendově, přičemž se vždy maximálně snažíme vyjít časově vstříc požadavkům a domluvě posluchačů.

Ukončení:

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost „Daňový referent“ s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah:

1. Základy účetnictví

-          účetní záznamy dle zákona o DPH, náležitosti účetních a daňových dokladů, majetek podniku, účetní výkazy (rozvaha, výsledovka), náklady a výnosy z daňového pohledu, základy účtování na jednotlivých syntetických účtech

2. Daň z příjmů fyzických a právnických osob

3. Daň z přidané hodnoty

4. Silniční daň

5. Spotřební daně

6. Daň z nemovitostí

7. Daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti

Cena kurzu:

11 000,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (daňové zákony, sešity, psací potřeby, praktické příklady, formuláře a další) včetně vykonání rekvalifikační zkoušky.

Objednávkový formulář kurzu Daňový referent

Výběr termínu kurzu (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.