transparent

Školení Účetní výkazy pro neekonomy je určeno pro zájemce z řad široké veřejnosti či podnikatele a manažery, kteří chtějí získat základní informace o účetních výkazech a naučit se z nich vyčíst potřebné údaje pro rozhodování a analyzování finanční situace společnosti. Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát, kurz není zakončen žádnou závěrečnou zkouškou.

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

Časový harmonogram:

Školení probíhají 1x, 2x týdně nebo víkendově, přičemž se vždy maximálně snažíme vyjít časově vstříc požadavkům a domluvě posluchačů.

Ukončení:

Po absolvování školení obdrží absolvent certifikát o účasti v kurzu.

Obsah:

1. Součásti účetní závěrky

-          vazby mezi účetními výkazy, požadavky na účetní výkazy, ověřování účetních výkazů

2. Účetní výkaz Rozvaha

-          definice aktiv a pasiv, klasifikace aktiv a pasiv v rozvaze, oceňování majetku a dluhů, struktura rozvahy v ČR

3. Výkaz zisku a ztráty

-          klasifikace nákladů dle druhů a dle účelu, struktura výkazu zisku a ztráty v ČR, vypovídací schopnost jednotlivých položek

4. Přehled o změnách peněžních toků (výkaz CASH-FLOW)

-          struktura v návaznosti na metodu sestavování výkazu, vypovídací schopnost

5. Přehled změn ve vlastním kapitálu

6. Příloha k účetní závěrce

Cena kurzu:

1 200,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (sešit, psací potřeby, praktické příklady).

Objednávkový formulář školení Účetní výkazy pro neekonomy

Výběr termínu školení (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon (*)

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.