transparent

Všechny rekvalifikační kurzy realizované společností SMART WORLD s.r.o. mají udělenou platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci pro danou pracovní činnost s celostátní platností. Rekvalifikační kurzy jsou pořádány v malých skupinách maximálně do 10 účastníků s hlavním důrazem na individuální přístup a praktickou výuku, která našim absolventům zajistí úspěšné uplatnění v praxi. Naše rekvalifikační kurzy vedou odborní lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí v příslušném oboru. Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete v níže uvedené nabídce:

Daňový referent

Mzdové účetnictví

Účetnictví

Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Účetnictví s využitím výpočetní techniky