transparent

Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence s akreditací udělenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je určen pro posluchače, kteří se chtějí stát samostatnými účetními a účtovat jak v soustavě podvojného účetnictví, tak ovládat daňovou evidenci. Dále je kurz určen pro ty, kteří mají zájem proniknout do oblasti účetnictví, daňové evidence a daní.

Výuka je vedena od úplných základů účetnictví i daňové evidence. Teoretické poznatky jsou doplňovány celou řadou praktických příkladů, pomocí kterých si účtování zažijete a osvojíte a probíranou látku si tak procvičíte. Celá koncepce kurzu je podpořena individuálním přístupem našich odborných lektorů s praxí v oboru. Kurz je rozšířen o praktickou výuku účtování a vedení daňové evidence v účetním programu – ekonomickém softwaru POHODA.

Vstupní předpoklady:

Ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list), dosažení 18 let věku, základní znalost práce na PC

Rozsah:

170 vyučovacích hodin

Místo konání*:

Pardubice, V Ráji 917 (blízko centru města, výborná dopravní dostupnost)

* při 5 a více účastnících možnost otevření kurzu i v Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově či Dvoře Králové nad Labem

Časový harmonogram:

Kurzy probíhají 2x týdně nebo víkendově, přičemž se vždy maximálně snažíme vyjít časově vstříc požadavkům a domluvě posluchačů.

Ukončení:

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost „Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky“ s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah:

1. Základy účetnictví

-          podstata a význam účetnictví, organizace účetnictví, účetní záznamy, účetní a daňové doklady, majetek podniku, rozvaha, náklady a výnosy, všeobecné účetní zásady

2. Účtování v jednotlivých účtových třídách

-          základy účtování na syntetických účtech (základní účtování na účtech krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů, DPH a její účtování, základní účtování zásob, dlouhodobého majetku, nákladů a výnosů)

-          účtová třída 0 – dlouhodobý majetek

-          účtová třída 1 – zásoby

-          účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

-          účtová třída 3 – zúčtovací vztahy

-          účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky

-          účtová třída 5 a 6 – náklady a výnosy

-          účetní uzávěrka a závěrka

3. Daně

-          daňová soustava v České republice (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, sociální a zdravotní pojištění)

4. Vedení daňové evidence

-          charakteristika a formy podnikání, podnikatel – fyzická osoba, charakteristika daňové evidence, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím, majetek a jeho formy, závazky, evidence příjmů a výdajů v deníku včetně praktického zapisování, příjmy a výdaje v závislosti na zákon o daních z příjmů, průběžné položky, daň z přidané hodnoty, práce související s uzavíráním daňové evidence, inventarizace, úprava příjmů a výdajů vzhledem k zákonu o daních z příjmů, sestavení podkladů pro daň z příjmů fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje

5. Účtování v účetním programu

-          praktická výuka účtování a vedení daňové evidence v ekonomickém systému POHODA

Cena kurzu:

15 000,- Kč

V ceně kurzu je i studijní materiál (učebnice účetnictví, učebnice daňové evidence, sešity, psací potřeby, praktické příklady, formuláře, zákony a další) včetně vykonání rekvalifikační zkoušky.

Objednávkový formulář kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Výběr termínu kurzu (*)

Způsob úhrady (*)

Vaše jméno a příjmení (*)

Název firmy


DIČ

Ulice (*)
č.p.

Město (*)
PSČ

Telefon (*)

Váš e-mail (*)

Poznámka

Odesláním formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami.

/h2